Dyneema kuituköysien hoito-ohjeet

Tältä sivulta löydät Dyneema kuituköysiin liittyviä hoito-ohjeita. Voit ladata tiedot käyttöösi myös PDF-dokumenttina.

Turvallisuus

Jos työn turvakerroin ei ole tiedossa, laske turvallinen työkuorma seuraavalla kaavalla:

turvallinen työkuorma = murtolujuus jaettuna 72/d + 3 missä d = köyden halkaisija
Esimerkki

12-millisen DynIce 75 – köyden murtolujuus on 16,4 tonnia. Turvallinen työkuorma on siis 16,4/(72/12+3) =1,8 tonnia

Herkkiä laitteita nostettaessa turvakertoimen tulisi olla vähintään 7; ihmisten yli tai ihmisiä nostettaessa vähintään 12.

Käytä suurimman sallitun työkuorman määrittämiseksi seuraavaa kaavaa:

sallittu työkuorma = murtolujuus x 0,9/7
Esimerkki

12-millisen DynIce 75 – köyden murtolujuus on 16,4 tonnia. Sallittu työkuorma on siis 16,4 x 0.9/7=2,1 tonnia

Köysien käyttö väkipyörissä

Huolehdi, että köysi kiertyy tasaisesti vinssirummun ympärille.

Huolehdi, ettei köysi kierry löysästi vinssirummun ympärille: jos seuraavien köysikierrosten aikana käytetään suurempaa nostovoimaa, köysi voi painautua aiempien kierrosten alle. Tämä voi johtaa köyden jumittumiseen kun köyttä vedetään seuraavan kerran. Pidä huolta rummun laipasta ja etenkin laipan reunasta. Ruostunut; rosoinen tai terävä reuna voi tarttua kiinni köyteen tai aiheuttaa hankautumia.

Köysien käyttö väkipyörissä

käytä mieluiten U-väkipyöriä, jotka ovat noin 10% suurempia kuin köyden halkaisija. Väkipyörän halkaisijan tulisi olla 10x köyden halkaisija, mutta vielä 5x köyden halkaisijakin on käyttökelpoinen. Tämä kuitenkin vähentää sekä köyden elinikää että lujuutta. Vältä V –väkipyöriä.

Väkipyörän kehän tulee olla puhdas ja sileä. Ruosteinen tai rosoinen kehä hiertää köyttä hyvin nopeasti. Jos hihnapyörä on huonokuntoinen, puhdista se ruosteesta, silota epätasaisuudet ja maalaa pyörä kahdesti kaksikomponettiepoksimaalilla ennen käyttöä. Näin hihnapyörän pinta on mahdollisimman sileä ja kiiltävä.

Vetäminen

Pahat kiertymät punotuissa köysissä voivat vaikuttaa köyden lujuuteen. Älä koskaan yhdistä punottua köyttä (in line) ristiinpunottuihin tai kuituköysiin. Paineen alla ristiinpunottuun köyteen muodostuu kiertymiä, jotka siirtyvät punottuun köyteen ja heikentävät sen lujuutta. Punotussa köydessä puolet säikeistä kääntyy myötäpäivään ja puolet vastapäivään. Jos punottua köyttä kierretään, köyden sisäinen kuorma kohdistuu enemmän kierron suuntaa vastaan kulkeviin säikeisiin. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi pienentää köyden kestävyyttä puolella.

Köysien pleissaus ja yhdistäminen

DynIce-köydet tulee aina pleissata. Pleissin kavennus on hyvin tärkeää pleissin kestävyyden kannalta. Ammattitaitoisesti pleissatun köyden lujuus vähenee vain noin 10% Silmukkapleissin punotun varren tulisi olla vähintään 3x silmukan halkaisija, mieluummin 6x tai enemmän. Älä koskaan käytä solmuja, sillä ne vähentävät köyden lujuutta 50 - 70%.

Hankaumat ja pinnan kuluminen

Monikuituköysiin muodustuu tavanomaisesti käytössä pörröinen pinta. Tämä on täysin normaalia eikä sillä ole merkittävää vaikutusta hankauksen estoon. Hankaumariskin ilmetessä köyden riskikohta tulee suojata esimerkiksi nahkaisella tai synteettisellä suojuksella. Vältä köyden vetämistä terävien reunojen ja rosoisten pintojen yli.

Virumisen välttäminen

Älä käytä Dyneema - köysiä tilanteissa, joissa niihin kohdistuu voimakasta, staattista vetoa pitkän aikaa (useita kuukausia tai vuosia), kuten mastoharuksessa. Köysi alkaa virua, eli venyä tasaisesti, kunnes se katkeaa äkillisesti pysyvän venymisen ollessa 15 -25%. Käytä staattisiin kuormiin toisentyyppisiä köysiä, kuten DynIce 78 tai Vectex. Virumista tapahtuu yleensä silloin, kun köyteen kohdistuva staattinen voima on yli 20% köyden lujuudesta pitkän aikaa (useita kuukausia tai vuosia). Jatkuva yli 40 asteen lämpö voi nopeuttaa ilmiötä.

Köysien säilytys

Älä säilytä köysiä pitkiä aikoja liian kuumissa tiloissa (yli 60 C). Kuumilla alueilla kuljetussäilijöiden lämpötila voi suorassa auringonvalossa nousta hyvinkin korkeaksi.

Vältä köysien säilyttämistä ja makuuttamista kuumilla pinnoilla. Älä kelaa köysiä liian kireälle, jotta ne eivät ole jatkuvassa jännitystilassa.

Vältä säilyttämästä suorassa auringonpaisteessa, koska auringonvalo saattaa kuumentaa köyttä liikaa. Tummat pinnat suorassa auringonvalossa voivat kuumentua paljon ja vahingoittaa köyttä.

Köysien poistaminen käytöstä

Käytön takia köyden lujuus vähenee. Tämä johtuu pääasiassa hankaumista, joten varoitusmerkit ovat selvästi nähtävissä. Jos köyden säikeet ovat vääntyneet tai rikkoutuneet, köysi tulee vaihtaa. Jos köydessä on vakavia kiertymiä eikä niitä saada poistettua, köysi tulee poistaa käytöstä.

Jos jotkut köyden osiot näyttävät lasittuneilta, se voi kertoa köyden sulamisesta. Tarkista, ovatko säikeiden kuidut sulaneet yhteen: jos näin on, köysi tulee poistaa käytöstä. Jos viruminen on silmin havaittavaa ja enemmän kuin 10% köyden pituudesta, köysi tulee poistaa käytöstä.

Jos köysiä käytetään tilanteissa, joissa niiden vaurioituminen on mahdollista (jatkuvat ja usein toistuvat raskaat kuormat ja/tai jatkuva tärinä), köyden käyttökelpoisuusaika tulee määritellä etukäteen. Näihin tilanteisiin on myös tärkeää valita oikenlainen DynIce-erikoisköysi kuten DynIce Ultrablend.